PRACA KONKURSOWA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar, na którym znajduje się działka zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części Lądek Zdrój, na obrzeżu miasta. Charakteryzuje się małą intensywnością zabudowy, a jego przeznaczenie określa się jako zieleń parkową. Działka na spadku w kierunku północnym, charakterystycznym dla danego regionu, otoczona jest od strony południowej zielenią wysoką oraz lasem. Dojazd przewidziany jest od strony ul. Konopnickiej.
Celem projektowym było uzyskanie budynku, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w naturalne otoczenie oraz maksymalnie wykorzystuje tektonikę terenu. Dodatkowo budynek usytuowany został w orientacji północno – południowej. Takie ustawienie  pozwala na wydzielenie stref funkcjonalnych wewnątrz obiektu oraz maksymalne wykorzystanie energii słonecznej.ZASADA OBSŁUGI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Podstawowym planem rzutu budynku jest prostokąt – układ liniowy, który daje możliwość łatwego podziału na strefy funkcjonalne. Od strony północnej zaprojektowano wszystkie funkcje pomocnicze : główne wejście do budynku , garderoby, pracownie, dalej komunikacja. Od strony południowej wydzielone zostały wszystkie funkcje mieszkalne. Taki podział daje możliwość modyfikacji i rozbudowy domu.
Wynikające z ukształtowania terenu nachylenie działki, pozwoliło na zaprojektowanie części podpiwniczenia, w której dodatkowo wydzielono funkcje pomocniczą i techniczną domu jak garaż i pomieszczenia gospodarcze. Są  to części budynku, które nie potrzebują światła zewnętrznego. Wjazd do budynku odbywa się na poziomie piwnicy poprzez odsłonięcie ściany garażu oraz „wcięcie” podjazdu w istniejący teren. W część poddasza zaprojektowana została strefa nocna, w której znajdują się pomieszczenia sypialne i łazienki. – Taki układ daje nam możliwość podziału budynku na część :
półprywatną – pracownia oraz pomieszczenia gospodarcze
prywatną – mieszkalnej i sypialnejOPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH

Założeniem projektowym było stworzenie prostej i  funkcjonalnej bryły, z maksymalnym wykorzystaniem materiałów silnie generujących otaczający teren. Orientacja budynku w kierunku północno – południowym dała możliwość poszukiwania korzystnego stosunku powierzchni przegród przeszklonych, a tym samym ograniczenie ich od strony północnej. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie słońca oraz magazynowanie jego energii wewnątrz budynku. W tym celu zaprojektowane zostały masywne ściany budynku, kumulujące energię słoneczną. Dodatkowo zaprojektowano przeszklenia występujące w ścianie kolankowej dla lepszej integracji wnętrza z otoczeniem. W nawiązaniu do architektury regionalnej, podziały elewacji oraz przeszkleń projektowane są na wzór budynków charakterystycznych dla tego regionu. Północna ściana przeszklona posiada drewnianą konstrukcję na styl przysłupowo - piętrowej, adekwatnie do stosowanej w domach sudeckich. Dach budynku o nachyleniu 45 o , bezokapowy – nawiązuje do stylu domów nowoczesnych. Ściany szczytowe podkreślone zostały kamienną ramą, która eksponuje dodatkowo formę budynku. Takie zabiegi architektoniczne pozwoliły stworzyć „dom o cechach architektury regionalnej”.UKŁAD FUNKCJONALNY BUDYNKU

Podział na strefy funkcjonalne wynikające z wcześniejszych decyzji projektowych, pozwolił na zaprojektowanie domu o prostej funkcji mieszkalnej. Piwnica to część pomocnicza nie wymagająca doświetlenia zewnętrznego: pomieszczenie gospodarcze, pralnia oraz garaż, który w miarę potrzeby użytkownika może zostać rozbudowany do garażu dwustanowiskowego. Na kondygnacji parterowej kolejno zaprojektowano strefę wejściową z oddzielną garderobą. Dalej komunikacja jako rdzeń budynku, od której odchodzą poszczególne pomieszczenia: WC, pokój gościnny i kuchnia, która wprowadza do strefy wypoczynkowej – salonu. Poddasze budynku to w całości strefa prywatna domu. Tu zaprojektowane zostały pomieszczenia sypialne oraz towarzyszące im pomieszczenia pomocnicze tj. garderoby i łazienki.
Przedstawione propozycje rozbudowy domu projektowane są  według schematu stref funkcjonalnych, występujących w projekcie podstawowym. W  pierwszej  wersji od strony północnej dobudowano strefę półprywatną – pracownię, która nie jest częścią mieszkalną budynku. Dzięki czemu dochodzi do wymieszania funkcji wewnątrz. Ta sama zasada zachodzi w drugiej  wersji rozbudowy, gdzie dodatkowo dobudowana została część mieszkalna od strony zachodniej.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY
Projekt ma na celu wykorzystanie i użycie tworzyw nadających się do recyclingu. Stosowane materiały budowlane mogą pochodzić z rozbiórki i być wykorzystane do zasypywania wszelkich wykopów budowlanych, podkład pod ścieżki dojazdowe oraz kruszywo do betonu. Jako drewno elewacyjne wykorzystane zostało drewno modrzewiowe, które ze względu na swoje właściwości, doskonale nadaje się do stosowania na zewnątrz budynku. Dodatkowo nadając elegancki efekt koloryt patyny.Dach pokryty został gontem. Powierzchnia dachu posiada system kolektorów słonecznych, montowanych pod jego wierzchnim kryciem. Dodatkowo system ten projektowany jest w ścianach zewnętrznych budynku, tworząc barierę termiczną.
Parter budynku „odcina” kamienny cokół z piaskowca, wyraźnie rysujący się w architekturze danego regionu.
Cechą budownictwa ekologicznego – energooszczędnego jest również eliminacja mostków termicznych. W tym celu docieplone zostały ramy okienne i zoptymalizowane miejsca narażone na przenikanie ciepła.
Dom wykonany został w technologii mieszanej, o czym świadczy  masywny rdzeń budynku z lekką podwieszaną elewacją na drewnianym ruszcie. Zastosowanie takich materiałów oraz technologi, pozwala na łatwe oddzielenie od siebie poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Daje to możliwość łatwej wymiany lub naprawy zużytych części, bez konieczności ingerencji w elementy trwałe.Created by: pacek