I NAGRODA
KONCEPCJA
Działka objęta inwestycją, usytuowana jest na półwyspie, otoczonym wschodu i zachodu jeziorem Wulpińskim. Bryłę hotelu staramy się wpasować wzdłuż brzegu jeziora, tworząc układ pasmowy, łączący wschodnią stronę półwyspu z zachodnią tak, by umożliwić stały kontakt wzrokowy z wodą. Dodatkowo dwa pierwsze pasma rozsuwamy, co umożliwia podkreślenie centralnej części hotelu oraz stworzenie w niej strefy reprezentacyjnej – lobby.
Skala przedsięwzięcia jest tak duża, że gabaryty obiektu o zwartej bryle wyróżniałyby się w otaczającym krajobrazie. Dlatego podejmujemy decyzję o podzieleniu utworzonych pasm na kilka mniejszych brył. Dzięki takiemu zabiegowi obiekt odbierany jest jako szereg mniejszych elementów, zamiast jednego dużego. Poprzez rozczłonkowanie bryły wyodrębniamy strefy funkcjonalne hotelu, usytuowane względem stron świata. Daje to możliwość stworzenia drobnego układu urbanistycznego.

Kolejno od strony północnej projektujemy:
strefę gastronomiczną z otwarciem widokowym na zachodnią część wybrzeża
strefę konferencyjną z otwarciem na wschodnią część wybrzeża
od strony zachodniej:
strefa basenu i SPA
od strony południowej;
strefa noclegowa z otwarciem widokowym na wszystkie 4 strony świata.

Dojazd główny projektujemy najbliżej granicy działki, poprzez wydłużenie istniejącej drogi dojazdowej. Wynikiem takiego założenia, północna część terenu zarezerwowana jest pod ruch kołowy, parkingi oraz obsługę zaplecza technicznego hotelu. Droga jest równocześnie dojazdem technicznym do jeziora, umożliwiającym wodowanie sprzętu. Projektując zagospodarowanie terenu postanowiliśmy podzielić obszar na kilka stref funkcjonalnych służących różnego rodzaju aktywnościom i formom rekreacji.

Wyodrębniono strefy:
Wodną
Sportową
Wyciszenia

Strefa wodna zaprojektowana została wzdłuż zachodniego brzegu jeziora. Prowadzi do niej główny pomost spacerowy, biegnący od lobby hotelowego do jeziora. Jest to przestrzeń przystosowana do uprawiania sportów wodnych oraz przeznaczona pod różnego rodzaju rozrywkę. Przy brzegu znajdują się kolejno: obiekt magazynu sprzętu wodnego, sanitariaty obsługujące przystań, bar „Tawerna” razem z zadaszeniem umożliwiającym grillowanie. Obiekty są na tyle oddalone od bryły hotelu, aby nie zakłócać wypoczynku.

Strefa sportowa została zaprojektowana w części południowej. Ze względu na ukształtowanie terenu zlokalizowano tam boiska sportowe (tenis, siatkówka plażowa, boiska wielofunkcyjne) oraz plac zabaw dzieci starszych (park linowy, zegar słoneczny) i dzieci młodszych (piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki).

Strefę wyciszenia zaprojektowano wzdłuż wschodniego brzegu jeziora. W tej części projektujemy szereg altan oraz miejsce do wyciszenia się i podziwiania przyrody. Wszystkie strefy o zróżnicowanym nastroju i przeznaczeniu łączą aleje spacerowe. Głowna aleja posiada nawierzchnie pół utwardzoną, dzięki czemu może pełnić funkcję podjazdu serwisowego do wszystkich urządzeń terenowych, a także całego hotelu.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY
Naszym celem było zaprojektowanie takiego obiektu, który wpisze się w otoczenie oraz wzbogaci je poprzez nowoczesną formę wyrazu. Sięgając do tradycyjnej architektury chat mazurskich, postanowiliśmy zastosować elementy istniejące od dawna. Wykorzystaliśmy sposób układania drewna na elewacjach ścian szczytowych. Deski układane są w rożnych kierunkach - pionowo, poziomo lub równolegle do połaci dachowej.
Elewację hotelu jak i projektowanych obiektów terenowych charakteryzuje naprzemiennie pionowy i poziomy układ drewna.PROPONOWANE ROZWIĄZANIE EKOLOGICZNE
Mając na uwadze lokalizację założenia w naturalnym otoczeniu na terenie Mazur, chcieliśmy zarówno w formie jak i sposobie funkcjonowania zaproponować rozwiązanie „zgodne z naturą”. Projektując zagospodarowanie terenu, staraliśmy się zachować maksymalną powierzchnię biologicznie czynną , stosując w miarę możliwości nawierzchnię pół-utwardzoną lub  nieutwardzoną. Ponadto dachy płaskie na dużych częściach hotelu są dachami zielonymi, przez co zmniejszamy w pewnym stopniu procent zabudowania terenu. Zakładamy, że hotel wykonany będzie z materiałów lokalnych: drewno, cegła i dachówka, obecnych w tym rejonie w architekturze tradycyjnej, łatwo dostępnych i naturalnych. Proponujemy szereg rozwiązań pozwalających na stworzenie obiektu energooszczędnego. Ekspozycja południowa pozwala na bierne wykorzystanie energii słonecznej, poprzez nagrzanie pomieszczeń. Umożliwia to również ograniczenie strat ciepła od strony północnej, poprzez ceglaną ścianę izolacyjną. Latem, gdy magazynowanie ciepła nie jest wskazane, przewidujemy system żaluzji, które naturalnie zacienią pomieszczenia. Proponujemy aktywne wykorzystanie naturalnych źródeł energii poprzez projektowane kolektory słoneczne umieszczone pod dachówką ceramiczną, by nie wpływały negatywnie na estetykę bryły. Usytuowanie obiektów w pobliżu jeziora, daje możliwość zastosowania pomp ciepła.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY
Naszym celem było zaprojektowanie takiego obiektu, który wpisywałby się w otoczenie oraz poprzez nowoczesny wyraz wzbogacił je. Sięgając do tradycyjnej architektury chat mazurskich, postanowiliśmy wykorzystać elementy istniejące od dawna. Wykorzystaliśmy sposób układania drewna na elewacjach ścian szczytowych. Deski układane są w rożnych kierunkach - pionowo, poziomo lub równolegle do połaci dachowej.Elewację zarówno hotelu jak i projektowanych obiektów terenowych charakteryzuje naprzemiennie pionowy i poziomy układ drewna.

Created by: pacek